Skip to main content
Energietransitie

Met gezond verstand
inspelen op de energietransitie

De energietransitie biedt kansen om woningen of gebouwen te verduurzamen en CO2 uitstoot te beperken. Tegelijkertijd is het voor veel opdrachtgevers ook een uitdaging. Daarom denken we graag mee met het halen van die ambitie.

Niet voor niets richten we ons steeds vaker op engineering,
realisatie en exploitatie van duurzame producten.

Maar dat doen we pragmatisch, vanuit gezond verstand en met een nuchtere denkwijze. We rennen dus niet achter elke trend of ontwikkeling aan, maar kijken welke oplossing echt bijdraagt aan een gezond en comfortabel binnenklimaat. Voor elke opdrachtgever afzonderlijk. En met de bewoner of gebruiker als middelpunt.

Energietransitie

We combineren technische aspecten met menselijk gedrag

De energietransitie heeft een flinke impact op de renovatie en het onderhoud van de gebouwde omgeving en daarmee op de aard van onze werkzaamheden. Samen met onze bouwpartners zorgen we voor een zo comfortabel en gezond mogelijk binnenklimaat, maar bekijken we ook hoe we het energieverbruik kunnen beperken en hoe we energie uit duurzame bronnen of reststromen kunnen inzetten. Maar we beginnen bij de bewoners of gebruikers. Want hun gedrag is van cruciaal belang om een oplossing succesvol te laten zijn, techniek moet daarbij faciliteren. Wanneer zij een gezond binnenklimaat ervaren, zullen ze minder snel geneigd zijn om andere oplossingen te zoeken om daarmee bijvoorbeeld het ventilatiesysteemsysteem te ontregelen en het energieverbruik onnodig te verhogen.

Werken vanuit principes

Bij elke opdracht die we uitvoeren werken we vanuit de volgende principes:

  • Een comfortabel en gezond binnenklimaat
  • Beperk het energieverbruik, en gebruik de fossiel en duurzaam opgewekte energie zo efficiënt mogelijk
  • Gebruik energie uit reststromen
  • Maak optimaal gebruik van energie uit duurzame bronnen
We gaan pas aan de slag als we het plaatje compleet hebben

Omdat wij álle aspecten van belang vinden

We kijken goed naar de ambitie van een ondernemer of gebouweigenaar en naar het gedrag van de bewoner of gebruiker, maar ook naar de bouwkundige uitgangspunten van een gebouw. De fysische aspecten als zonintrede, isolatiegraad, warmte-, vocht- en luchttransport bepalen voor een groot deel welke duurzame installaties mogelijk zijn. Zodra we die helder hebben, kijken we naar welke opties we het meest verstandig vinden. Daarbij houden we ook rekening met de terugverdientijd van de installaties. Want we begrijpen dat het voor opdrachtgevers om een flinke investering kan gaan. Al die aspecten samen vormen de basis voor een passend advies. Dat niet alleen gedegen is, maar ook toekomstbestendig. Zodat nu en morgen alles fatsoenlijk geregeld is.

Slimme duurzame toepassingen

Nieuw als het nodig is, aanpassen waar het mogelijk is

Systemen voor warmte/koude opslag, wtw-installaties, PV-panelen, zonneboilers en duurzame koelinstallaties. We hebben een breed aanbod aan oplossingen die we uitstekend met elkaar kunnen combineren. Denk aan warmte/koude opslag in de bodem, gecombineerd met een warmtepomp en zonnepanelen. We hebben het dan over hybride oplossingen. Maar we benutten ook graag de mogelijkheden van bestaande installaties. Want vaak liggen daar ook voldoende kansen. Zo kunnen we door het waterzijdig inregelen van verwarmingsinstallaties al een energiebesparing tot vijftien procent realiseren.

Denken in kansen en mogelijkheden

Iedere woning wordt door middel van een ventilatiesysteem geventileerd. Ook uit ventilatielucht kan energie worden gehaald. Een hoog rendement ventilatiesysteem (HR_WTW) verwarmt de verse buitenlucht eerst voor met gebruik van de warmte uit de afgevoerde lucht. Maar liefst 95% van de afgevoerde warmte wordt dan hergebruikt.

Bij gestapelde bouw in de stedelijke omgeving kan door een collectief warmtenet de verwarming en warmtapwater van de woningen worden aangesloten op de warmte die vrijkomt bij de processen in een afvalverbranding of elektriciteitscentrale.

Recente projecten

Filter

St. Mariaschool Amsterdam

Moderne installaties voor transformatie monumentale school naar appartementen

Blomwijck

Verduurzaming woningen Blomwijckerbuurt Amsterdam

Neem contact op
voor een afspraak.

Of kom langs voor een serieus goed kopje koffie.

0251 – 248518
Neem direct contact op