Skip to main content
Voor wie

Meedenken geeft ons werk meerwaarde

Hoe speelt u slim in op de energietransitie? Hoe maakt u optimaal gebruik van duurzame bronnen? Wat valt er nog te verduurzamen aan uw bestaande installaties? En hoe zorgt u voor een optimaal binnenklimaat?

Over die uitdagingen denken we met u mee. Nuchter en pragmatisch.

Met uw bewoner, gebruiker, client of patiënt centraal. Want met hen valt of staat het succes van elke oplossing.

Zorg

Continu zekerheid bieden, kansen optimaal benutten

We begrijpen dat de zorg aan patiënten of cliënten voortdurend doorgaat. Dat betekent dat ook uw w-installaties continu moeten blijven doordraaien. Daarom voeren we dagelijks en preventief onderhoud uit. Natuurlijk volledig volgens de gestelde wetgeving. Is er toch een calamiteit, dan staan we voor u klaar, ook buiten de reguliere werktijden. Zo weet u zeker weet dat de primaire bedrijfsvoering ongestoord verloopt.

Maar we gaan graag nog een stap verder. We bekijken hoe u uw energieverbruik kunt verlagen en optimaal gebruik kunt maken van duurzame energie. Dat begint vaak al bij het optimaliseren van uw bestaande installaties.

Onderwijs

Een gezond binnenklimaat voor nu en morgen

Hebben we het over onderwijs, dan hebben we het over gebouwen met een bijzonder hoge bezettingsgraad. Goede ventilatie is daarom essentieel om de luchtkwaliteit voor gebruikers van uw pand te waarborgen. Gaan we aan de slag met het binnenklimaat van uw gebouw, dan onderzoeken we eerst wat de oorzaak is van de slechte ventilatie, brengen we de behoeften en het gedrag van uw gebruikers in kaart en bekijken we de verschillende oplossingsrichtingen. Vervolgens geven we u een gedegen advies, passend bij uw budget.
Hebben we uw ventilatievoorziening geïnstalleerd, dan zorgen we voor preventief onderhoud en beheer. Zo garanderen we u een blijvend hoogwaardig binnenklimaat.

Vastgoed

Efficiënt onderhouden, slim verbeteren

Een brede kennis, efficiënt werken en snel en flexibel kunnen schakelen. Dé voorwaarden voor het onderhouden van w-installaties in uw woon- of utiliteitsgebouwen. Met een raamcontract of onderhoudscontract zorgen we voor efficiënt en effectief onderhoud en voorkomen we faalkosten. Daarbij werken we zoveel mogelijk geautomatiseerd zodat u precies weet waar u aan toe bent.

Natuurlijk denken we ook mee over uw uitdagingen rondom duurzaamheid. Dus adviseren we over slimme oplossingen. Zien we kansen voor optimalisatie of verbeteringen aan bestaande installaties, dan benutten we die ook. Want hier valt meestal nog voldoende te winnen.

Bouwkundige aannemers

Door vooraf mee te denken besparen we op kosten

De energietransitie heeft een grote invloed op de renovatiemarkt van de bebouwde omgeving. En daarmee ook op w-installaties. Daarom denken we al vanaf de aanvang van een project mee met onze bouwkundige opdrachtgevers. We onderzoeken de bestaande w-installaties, adviseren over nog te benutten mogelijkheden en zetten die af tegen de uitgangspunten van de eindopdrachtgever.

Zo schetsen we een compleet beeld van kansen en risico’s en kunnen we een helder en transparant advies uitbrengen. Afgestemd op het beschikbare budget. Zo zijn de verwachtingen al in het planvormingstraject helder en voorkomen we kostbare wijzigingen gedurende de uitvoering van het project.

Wij zijn aangesloten bij onderstaande brancheorganisaties

Neem contact op
voor een afspraak.

Of kom langs voor een serieus goed kopje koffie.

0251 – 248518
Neem direct contact op